BETROUWBARE WOORDEN 

In de Bijbel staat een psalm: 119 – bekend om zijn lengte -, waarin wordt gezegd, dat Gods woord de waarheid is. Heel vaak is geprobeerd om aan te tonen dat er van alles in de Bijbel staat wat niet klopt. Dit met wisselend succes. Soms kloppen dingen in de Bijbel inderdaad niet. Dat heeft de wetenschap dan kunnen bewijzen. Soms klopt het wel, maar op een bepaalde manier.

De vraag is of de psalmdichter dat wel bedoelt met het woord ‘waarheid’. Hij bedoelt met het woord veel meer wat wij ‘betrouwbaarheid’ zouden noemen. Je kunt op Gods woorden, Gods woord, de Bijbel vertrouwen. Als in een rekenboek staat dat twee plus twee vier is, dan is dat gewoon waar. Kun je er ook op vertrouwen? Wiskundig gezien wel. Maar bij allerlei levensvragen heb je er niet veel aan. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van een rekenboek.

In de Bijbel staan geen dingen zoals in een rekenboek. Het gaat daar om betrouwbare woorden. Woorden waar je in je leven wat aan hebt. Woorden waarmee je de toekomst aan kunt. Woorden waarmee je zelfs de dood onder ogen kunt zien. Een goede kerk probeert die woorden voor het voetlicht te brengen. Zodat mensen er mee verder kunnen. Ze krijgen zodoende houvast in hun leven.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is de tekst uit Psalm 119 vertaald met: ‘Uw woord is volkomen betrouwbaar’. Dat vind ik een veel betere vertaling. En die is niet voor misverstand vatbaar.

Ds. Wouter Koelewijn, Hervormd Heelsum/Renkum

(Het is het streven om elke 14 dagen een nieuwe overdenking te plaatsen.)