Hét boek van het christendom

De bijbel is hét boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, meestal aangeduid als ‘oude testament’ en ‘nieuwe testament’. Het oude testament delen christenen met de Joden. In het nieuwe testament staan de verhalen over Jezus.

Eigenlijk is de bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek van boeken: 39 in het oude, 27 in het nieuwe testament. De boeken zijn door verschillende mensen geschreven over een periode van eeuwen. Toch is er een rode draad: de liefde en trouw van God voor mensen. Dat is de inspiratie van waaruit de boeken van de bijbel geschreven zijn. In de Geest van God.

In de bijbel lezen we, onder andere, de verhalen over hoe God de wereld geschapen heeft en hoe Jezus Christus is gestorven, begraven en opgestaan voor onze zonden. Ook geeft God, door zijn woord, ons zijn leefregels.

In de loop van de tijd zijn er meerdere vertalingen geweest vanuit de oorspronkelijke taal. In onze gemeente wordt standaard gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 .

Meer weten

Wilt u meer weten over de bijbel of wilt u digitaal uit de bijbel lezen? Dan kunt u hieronder doorklikkenbijbel_logo1
Wilt u de bijbel op uw smartphone?

bijbel-logo