Wat geloven wij

Wij geloven, dat we een persoonlijke God hebben.

Wij geloven, dat hij zich heel speciaal heeft laten zien in Jezus Christus. Hij leefde ongeveer 2000 jaar geleden. Maar hij stond op uit de dood. Hem zien we als degene die ons met God verzoende.

Wij geloven, dat je ook vandaag contact met hem kunt hebben. Hij wijst ons de weg naar God. Hij is richtinggevend voor wat we zeggen en doen.

Christelijke feestdagen

Oorsprong

Alle kerkelijke feesten vinden hun oorsprong in de Bijbel. De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gaan over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus Christus: zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding. En over Gods Geest die de leerlingen overkomt. (meer…)

Bijbel

Hét boek van het christendom

De bijbel is hét boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, meestal aangeduid als ‘oude testament’ en ‘nieuwe testament’. Het oude testament delen christenen met de Joden. In het nieuwe testament staan de verhalen over Jezus.

Eigenlijk is de bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek van boeken: 39 in het oude, 27 in het nieuwe testament. De boeken zijn door verschillende mensen geschreven over een periode van eeuwen. Toch is er een rode draad: de liefde en trouw van God voor mensen. Dat is de inspiratie van waaruit de boeken van de bijbel geschreven zijn. In de Geest van God. (meer…)

Bidden

Bidden is…

We vouwen onze handen en sluiten onze ogen, we gaan praten met God. We kunnen hardop of in stilte bidden. Alles wat we denken of zeggen hoort hij.

Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Meestal bidden we met eigen woorden. Toch kan het ook voor komen dat woorden te kort schieten, dat we het niet meer weten en of woorden kunnen vinden. Dan zijn er ook voorbeeld of formulier gebeden.

Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

Wanneer…

(meer…)