Wat geloven wij

Wij geloven, dat we een persoonlijke God hebben.

Wij geloven, dat hij zich heel speciaal heeft laten zien in Jezus Christus. Hij leefde ongeveer 2000 jaar geleden. Maar hij stond op uit de dood. Hem zien we als degene die ons met God verzoende.

Wij geloven, dat je ook vandaag contact met hem kunt hebben. Hij wijst ons de weg naar God. Hij is richtinggevend voor wat we zeggen en doen.

Christelijke feestdagen

Oorsprong

Alle kerkelijke feesten vinden hun oorsprong in de Bijbel. De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gaan over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus Christus: zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding. En over Gods Geest die de leerlingen overkomt. (meer…)

Bijbel

Hét boek van het christendom

De bijbel is hét boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, meestal aangeduid als ‘oude testament’ en ‘nieuwe testament’. Het oude testament delen christenen met de Joden. In het nieuwe testament staan de verhalen over Jezus.

Eigenlijk is de bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek van boeken: 39 in het oude, 27 in het nieuwe testament. De boeken zijn door verschillende mensen geschreven over een periode van eeuwen. Toch is er een rode draad: de liefde en trouw van God voor mensen. Dat is de inspiratie van waaruit de boeken van de bijbel geschreven zijn. In de Geest van God. (meer…)

Bidden

Bidden is…

We vouwen onze handen en sluiten onze ogen, we gaan praten met God. We kunnen hardop of in stilte bidden. Alles wat we denken of zeggen hoort hij.

Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Meestal bidden we met eigen woorden. Toch kan het ook voor komen dat woorden te kort schieten, dat we het niet meer weten en of woorden kunnen vinden. Dan zijn er ook voorbeeld of formulier gebeden.

Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

Wanneer…

(meer…)

Overdenking

 

BETROUWBARE WOORDEN 

In de Bijbel staat een psalm: 119 – bekend om zijn lengte -, waarin wordt gezegd, dat Gods woord de waarheid is. Heel vaak is geprobeerd om aan te tonen dat er van alles in de Bijbel staat wat niet klopt. Dit met wisselend succes. Soms kloppen dingen in de Bijbel inderdaad niet. Dat heeft de wetenschap dan kunnen bewijzen. Soms klopt het wel, maar op een bepaalde manier.

De vraag is of de psalmdichter dat wel bedoelt met het woord ‘waarheid’. Hij bedoelt met het woord veel meer wat wij ‘betrouwbaarheid’ zouden noemen. Je kunt op Gods woorden, Gods woord, de Bijbel vertrouwen. Als in een rekenboek staat dat twee plus twee vier is, dan is dat gewoon waar. Kun je er ook op vertrouwen? Wiskundig gezien wel. Maar bij allerlei levensvragen heb je er niet veel aan. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van een rekenboek.

In de Bijbel staan geen dingen zoals in een rekenboek. Het gaat daar om betrouwbare woorden. Woorden waar je in je leven wat aan hebt. Woorden waarmee je de toekomst aan kunt. Woorden waarmee je zelfs de dood onder ogen kunt zien. Een goede kerk probeert die woorden voor het voetlicht te brengen. Zodat mensen er mee verder kunnen. Ze krijgen zodoende houvast in hun leven.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is de tekst uit Psalm 119 vertaald met: ‘Uw woord is volkomen betrouwbaar’. Dat vind ik een veel betere vertaling. En die is niet voor misverstand vatbaar.

Ds. Wouter Koelewijn, Hervormd Heelsum/Renkum

(Het is het streven om elke 14 dagen een nieuwe overdenking te plaatsen.)