Bazaar 2020

De jaarlijkse bazaar van de Hervormde gemeente van Renkum die gehouden zou worden op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei, gaat vanwege het coronavirus niet door. Het bestuur vindt het risico voor de medewerkers en het bezoekende publiek te groot. Nog afgezien van het feit of er van overheidswege wel toestemming voor gegeven zou worden.

Volgend jaar hopen wij de bazaar weer te organiseren en dan op 21 en 22 mei.