Kerkmusicus

Een kerkmusicus brengt muziek in de gemeente. Wat zou een eredienst zijn zonder muziek? 

Een kerkmusicus geeft leiding aan de gemeentezang en draagt zorg voor de muzikale vormgeving van de eredienst.

Het orgel heeft een prominente rol in de dienst en in het gebouw. De meeste liederen worden dan ook door het orgel begeleid.

Als het beter past worden bepaalde liederen met de piano begeleid.

Met speciale diensten kan gerekend worden op opluistering van een muziekgroep. Dit kan zijn de jeugdband, een gelegenheidskoor of een koor vanuit buiten de eigen gemeente.