Samenklank

1samenklank_klein

Sinds februari 2012 bestaat het kerkblad ‘Samenklank’

Het is een gezamenlijke uitgave van de Hervormde gemeente van Heelsum/Kievitsdel, de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum en de Hervormde gemeente van Renkum.

Elke gemeente heeft een eigen  redactie, maar door onderlinge samenwerking komt er toch een mooi samenhangend geheel tot stand.

Om de drukkosten te kunnen betalen, wordt van de lezers een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Redactie Samenklank: Mail