Samen op weg

Binnen de dorpen Renkum en Heelsum is een gereformeerde en twee hervormde gemeenten die onder de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vallen.

De afgelopen jaren zijn er al veel activiteiten zoals jeugdwerk en diaconale activiteiten samen georganiseerd. Ook enkele bijzondere diensten zoals biddag en dankdag worden samen gehouden.

Momenteel zijn er gesprekken tussen de drie kerkenraden over een verdere toenadering.