Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek van vieren en rouwen, van rust zoeken of tot bezinning komen. Waar men geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek van ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Elke kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en iedereen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Ontstaan

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Meer geven zonder dat het meer geld kost?

Met de periodieke gift is het mogelijk om meer te geven zonder dat het meer kost.

De giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen staat onderaan de aanslag inkomstenbelasting.

Een periodieke gift is een gift waarbij er minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag geschonken wordt. Dit bedrag mag volledig afgetrokken worden bij de belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. Daardoor komt meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van leeftijd en inkomen kan het voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kan ten goede komen aan de kerk. Zo wordt de bijdrage verhoogd, zonder dat het extra geld kost.

Met de Schenkcalculator is het heel eenvoudig om te bereken wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag geschonken kan worden als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

belastingvoordeel

Meer weten?

Voor meer informatie over kerkbalans, klik hieronder op het logo.

logo-kerkbalans

Bijdragen voor kerkbalans kunnen worden overgemaakt naar

NL25 RABO 0355003600 tnv Hervormde Gemeente Renkum CvK