Collecte munten

Tijdens de wekelijks kerkdienst zijn er twee collecten. De eerste voor een diaconaal doel of voor de landelijke kerk. De tweede is voor de eigen gemeente.

Bij de uitgang is er bij de deur ook nog een bus voor de zending. Deze giften kennen elk jaar een ander doel.

Geld of munten?

Beide is mogelijk. Iedereen staat het vrij om zelf een keuze te maken. Maar omdat de kerk is een erkende ANBI-instelling is, zijn de giften aftrekbaar voor de belasting. Dat noemen we belastingvoordeel. Alleen moeten die giften aangetoond kunnen worden met een ontvangstbewijs. Bij aanschaf van munten krijgt u die. En u kunt vervolgens dat belastingvoordeel schenken aan onze gemeente. Dat is namelijk het verschil tussen munten of geld in de collectezak doen.

De kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van Heelsum/Kievitsdel, de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum en onze Hervormde gemeente hebben afgesproken dat zij elkaars munten of bonnen accepteren.

Hoe kom ik aan munten?

Onze kerk biedt u de mogelijkheid om uw bijdrage aan de collectes tijdens de kerkdiensten te voldoen met zogenaamde ‘collectemunten’ in plaats van contant geld.
Er zijn munten verkrijgbaar in drie verschillende waarden: € 2,-, € 1,- en € 0,50
Collectemunten vraag je/vraagt u aan door overmaking van het bedrag en aantal van de gewenste collectemunten op rekeningnummer:

NL94 INGB 0000 8544 50 of

 

NL25 RABO 0355 0036 00

t.n.v. Hervormde Gemeente Renkum CvK.
Na ontvangst van het bedrag worden de collectemunten thuisbezorgd.

De kaszitting komt per 01-12-2017 te vervallen!!

Collectemunten

Aankoop van collectemunten van € 0,50 per stuk

€0,50

Collectemunten

Aankoop van collectemunten van € 1,- per stuk

€1,00