Gemeente

Elke zondag komen we samen in de kerk en doen we mee met diverse activiteiten.

Hier voelen we ons thuis, zijn betrokken en voelen we ons gehoord. Dit is de plaats waar we samen mogen komen als broeders en zusters onder het woord en in de liefde van de Heere Jezus. We mogen elkaar kennen en onze gevoelens delen in geluk en leed.

Door samen te komen zijn we geen individuele personen meer, maar vormen we een gemeente, De gemeente van de Heere Jezus hier op aarde.

Beleidsplan

Als gemeente van de Heere Jezus Christus zijn we op weg naar Zijn heerlijkheid. Hij heeft met zijn woord een richtsnoer achter gelaten voor zowel het normale leven als voor het gemeenteleven in en om de kerk.

Toch is het goed om als gemeente een eigen beleidsplan te hebben. Dit om te realiseren waar we staan, waar we voor staan en waar we naar toe gaan. Ook heeft de overheid verplicht gesteld om deze te publiceren ivm de ANBI status.

Beleidsplan 2017-2022

Oranje Nassau’s Oord

Dit verpleeghuis biedt plaats aan  mensen die psychogeriatrische of somatische zorg nodig hebben.

Aan het werk op Oranje Nassau’s Oord (ONO) is een bijzondere predikantsplaats verbonden, sinds februari 2016 bezet door mevr. ds. Paulien Kool.

Ambtsdragers uit onze gemeente en ook uit de Gereformeerde Kerk Renkum-Heelsum en de Hervormde gemeente Heelsum/Kievitsdel doen volgens rooster dienst op de ONO. Op de zondagen is ook een aantal vrijwilligers uit onze gemeente actief in de vorm van het begeleiden van bewoners naar de kerkdiensten.

Meer informatie over ONO

Samenklank

1samenklank_klein

Sinds februari 2012 bestaat het kerkblad ‘Samenklank’

Het is een gezamenlijke uitgave van de Hervormde gemeente van Heelsum/Kievitsdel, de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum en de Hervormde gemeente van Renkum. (meer…)

Kerkbalans

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek van vieren en rouwen, van rust zoeken of tot bezinning komen. Waar men geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek van ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, (meer…)

Collecte munten

Tijdens de wekelijks kerkdienst zijn er twee collecten. De eerste voor een diaconaal doel of voor de landelijke kerk. De tweede is voor de eigen gemeente.

Bij de uitgang is er bij de deur ook nog een bus voor de zending. Deze giften kennen elk jaar een ander doel.

Geld of munten?

(meer…)

Samen op weg

Binnen de dorpen Renkum en Heelsum is een gereformeerde en twee hervormde gemeenten die onder de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vallen.

De afgelopen jaren zijn er al veel activiteiten zoals jeugdwerk en diaconale activiteiten samen georganiseerd. Ook enkele bijzondere diensten zoals biddag en dankdag worden samen gehouden.

Momenteel zijn er gesprekken tussen de drie kerkenraden over een verdere toenadering.