De eerste steenlegging voor dit kerkgebouw vond plaats op 16 februari 1949. Deze steenlegging werd verricht door de toenmalige predikant ds. W. Deur. Architect was de heer Roodenburg uit Amsterdam, het werk werd gegund aan de gebr. Van Aggelen, aannemers te Renkum.

Op woensdag 18 januari 1950, ruim 11 maanden na de aanvang van de bouw werd, de kerk in gebruik genomen. In de toren zijn drie klokken aangebracht. Dit gebeurde op 16 december 1949. Deze klokken zijn niet voorzien van een spreuk. Als enige inscriptie is de naam van de klokkengieter “Van Bergen” en het jaartal 1949 N.H.K. Renkum aangebracht. De grootste klok weegt 175 kg en de overige twee resp. 110 en 70 kg. Het uurwerk in de toren is een geschenk van het Gemeentebestuur van Renkum.
Renkum-hervormde-kerk

Beeldhouwer Pieter Gips ontwierp de drie gevelstenen boven de drie ingangen aan de voorzijde van de kerk. Op de middelste staat de volgende tekst. “Ik ben het licht der wereld”

tekst

Ook boven de zijdeur van het verenigingsgebouw vindt u een bijzonder leuk gevelsteentje, voorstellende twee kinderen die ter catechisatie gaan.

IMG_0746

Als u staande in het middenschip van de kerk naar boven kijkt, ziet u boven in de stenen boog een vogel afgebeeld. In deze vogel kunt u een pelikaan herkennen. Het is een bekend volksgeloof dat deze vogels in tijden van voedselnood zichzelf verwonden, en met hun bloed de jonge vogels voeden. Symbolisch wordt hier door de kunstenaar uitgebeeld het bloed van Christus, voor ons vergoten.

IMG_2575.JPG

Deze vogel werd ontworpen en vervaardigd door de heer J.G.Tiemens (overleden op 12-8-1995), toenmalig bouwkundig opzichter bij de bouw van de kerk.

Dankzij een actie van een aantal dames uit de gemeente konden in de westgevel van het kerkgebouw een drietal gebrandschilderde ramen worden aangebracht. Deze zijn naar ontwerp en uitvoering van het atelier Bogtman te Haarlem. Van binnenuit de kerk gezien stelt het linkerraam de Doop voor, het middenraam de Belijdenis en het rechterraam het Huwelijk. Helaas is het middenraam niet goed zichtbaar meer vanuit de kerk, doordat het nieuwe orgel op de galerij het zicht op dit raam ontneemt.

Toen op 18 januari 1950 de kerk in gebruik werd genomen, ontbrak er nog een zeer belangrijk deel, namelijk het orgel, een onmisbaar instrument bij de eredienst. Om de aanschaf van een orgel te kunnen verwezenlijken werd een orgelfonds gesticht. Belangrijke giften uit eigen en andere gemeenten werden aan dit fonds beschikbaar gesteld. Het orgel werd gebouwd door de fa. Pels Zn. te Alkmaar, en werd geplaatst achter de door de architect ontworpen wand met opgaande lijnen, boven de preekstoel. Het orgel kon op 23 juli 1951 in gebruik worden genomen.

In de loop der jaren kwamen er verschillende gebreken aan het orgel naar voren. Na ingewonnen deskundig advies werd besloten tot het plaatsen van een nieuw orgel. Dit instrument, gebouwd door de orgelmakers Gebr. Van Vulpen te Utrecht, werd geplaatst op de galerij. De feestelijke ingebruikname geschiedde op 9 september 1994.

Voor meer informatie over het orgel kunt u hier klikken.

img_0748

Op 15 en 16 januari 2000 werd het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw feestelijk herdacht met een concert (zaterdag, 15 januari) en een jubileumdienst (zondag, 16 januari).

Vanaf het balkon bij het orgel heeft u onderstaand overzicht van het interieur van de kerk.

img_2572

In het voorportaal van de kerk kunt u een oude grafzerk vinden. Deze zerk heeft gelegen in de toren van het 12e eeuwse kerkje, staande aan de westzijde van het dorp. Dit kerkje werd in 1864 gesloopt.

De zerk is afkomstig van het graf van ds. Wilhelm Heshusius en kwam tevoorschijn bij ruimingswerkzaamheden op het oude kerkhof, in 1953. Ds. Heshusius werd op 25 oktober 1705 door zijn vader, ds. Samuel Heshusius, predikant te Epe, in Renkum bevestigd tot predikant. Hij heeft onze gemeente gediend van 1750 tot 1782. Hij was predikant van Renkum en Heelsum. Op deze zerk komt, zij het zeer onduidelijk, de volgende tekst voor:

“W. Heshusius, Overlede te Renkum,
den 5e april 1782.

Sla ’t oog o Renkum op deez’ zerk,
hier ligt een dienaar van uw kerk.
Die ijvrig voor Uw welzijn waakte,
U graag uit duivels banden slaakte.
Hebt gij hem geen gehoor gegeven,
hij zuiver van Uw schuld gebleven.

J.W. Heshusius 1750 – 1782.”

Naar een oorspronkelijk stuk van wijlen C. Burgsteyn, in 2004 geactualiseerd.