Gebouw

De Hervormde gemeente van Renkum heeft, naast de Vieringen op zondag, diverse activiteiten door de week in het gebouw aan de Kerkstraat te Renkum.

Het gebouw staat in het centrum van het dorp. Hiermee symboliseert het de centrale plaats die God wil innemen in de samenleving.

Dit gebouw heeft een grote kerkzaal en diverse zalen in het bijgebouw. Primair wordt deze gebruikt voor kerkelijke activiteiten. Hiernaast is het ook mogelijk om het gebouw, of een deel daarvan, af te huren voor een eigen activiteit. Onder verhuur kunt u hier meer over lezen.

Geschiedenis

De eerste steenlegging voor dit kerkgebouw vond plaats op 16 februari 1949. Deze steenlegging werd verricht door de toenmalige predikant ds. W. Deur. Architect was de heer Roodenburg uit Amsterdam, het werk werd gegund aan de gebr. Van Aggelen, aannemers te Renkum.

(meer…)

Orgel

Het orgel vervult in Nederland sinds de helft van de 17e eeuw een belangrijke functie als begeleidingsinstrument van de gemeentezang. Het huidige orgel in onze kerk is op 9 september 1994 in gebruik genomen en is het tweede orgel in dit kerkgebouw.   (meer…)