Vrijwilliger

Verreweg de meeste mensen die actief zijn in de kerk, zijn vrijwilliger. Ze zijn vrijwilliger, omdat ze zich geroepen voelen om bij te dragen aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Dit werk is zeer divers. Het kan zijn op bestuurlijk vlak, organisatorisch of tijdens de dienst.

Wanneer je je geroepen voelt om ergens mee te helpen kun je altijd contact opnemen