Predikanten

Huidige predikanten

IMG_2678a

ds. W.J.J. Koelewijn        

Sinds 15 juni 1997 ben ik verbonden aan de gemeente van Renkum. Met mijn vrouw en onze drie kinderen kwam ik van Krimpen aan den IJssel.

Ik ben op 20 oktober 1957 geboren in Spakenburg, heb gestudeerd in Apeldoorn en in Utrecht. In 1980 ben ik predikant geworden in Woubrugge, een dorpje in de buurt van Leiden en Alphen aan de Rijn. In 1986 ben ik naar Krimpen gegaan en vandaar dus naar Renkum. Sinds 15 maart 2015 ben ik bovendien verbonden aan de gemeente van Heelsum.

Ik ben met veel plezier predikant. Vooral het bestuderen van de Bijbel heeft mijn warme belangstelling. Wat ik daarbij ontdek, geef ik ’s zondags graag door aan de gemeente.

Mijn tweede speerpunt is het pastoraat. Ook dat doe ik graag. Zowel in Renkum als in Heelsum zijn aan mij de mensen van boven de 55 toevertrouwd. Ik probeer er in de gemeente vooral voor hen te zijn.

Maar als dat zo uitkomt, dan ben ik ook beschikbaar voor mensen buiten deze doelgroep. Ook voor wie nog geen 55 is, ook voor wie helemaal geen lid is van een kerk, wil ik er desgewenst zijn.

E-mail: wjjkoelewijn@hetnet.nl  Tel.: 0317-312777

 

IMG_2682a

ds. L.J. van Lingen

Sinds 2015 ben ik predikant in de Hervormde gemeenten van Heelsum en Renkum. Daarvoor was ik docent Godsdienst / Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Ik heb passie voor jonge mensen.

Mij is gevraagd om me in het bijzonder te richten op de jongere generaties. Om te helpen om bijbel en geloof te verbinden met hoe je kunt leven. Dat is niet altijd makkelijk. Bijbelverhalen kun je niet zomaar begrijpen. Daar heb je telkens weer mensen met wie je samen de Bijbel leest en van wie je nieuwe dingen leert. Ik heb God leren kennen door de Bijbelverhalen die mij in mijn jeugd verteld zijn. Daar ben ik onder de indruk geraakt van Gods onvoorwaardelijke liefde. Die we op een diepe manier hebben leren kennen in Jezus. Geloven betekent in de kerk dat je samen van Jezus wil leren en hem wil volgen.

Geloven is de moeite waard omdat het je leert op te staan. Ook als het leven niet makkelijk is. Geloven leert mij ook op te staan tegen onrecht en voor mensen die geen helper hebben. Geloven geeft het leven een diepe betekenis.

De samenwerking tussen de kerken onderling vind ik erg belangrijk. Ook zal ik me als predikant inzetten voor goede relaties met onze samenleving, met de dorpen Heelsum en Renkum.

Ik ben deeltijd predikant met een speciale opdracht voor de jongere generaties. Met mijn generatiegenoten (ik ben dertiger) organiseren we ontmoetingen. Ik richt me graag op kinderen in de dienst en met de jongeren eet ik om de week in de Pastorie van Heelsum om daarna over het geloof en hun leven door te praten. Komend jaar hoop ik me in te zetten voor de gezinnen. We zullen een cursus voor ouders van 0-10 jarigen starten. Dit is een leuke en laagdrempelige cursus om ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding.

Ontspanning vind ik in mijn gezin: Elze-Marie, Hanna, Jeftha, Sifra en Jedidja. En als er dan nog tijd over is in muziek, een goede film of een goed bordspel.

Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten!

E-mail: eljeevanlingen@gmail.com   Tel.:  06-38101701