Hervormde Bezoek Dienst

De taak van de HBD is om, namens de gemeente, zieken, bejaarden en eenzamen te bezoeken. Ook leggen zij geboortebezoeken af en bezoeken zij echtparen die een huwelijksjubileum vieren.

Hiermee ondersteunen zij op deze wijze het pastorale werk.