Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en Kerkbalans…

Een ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Een niet ambtelijk kerkrentmeester is alleen lid van het college van kerkrentmeesters.

Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.

Ouderling-kerkrentmeester

Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters,

  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard;
  • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Bron: Ordinantie 3 – Het ambt en de andere diensten