Kerkenraad

Binnen de kerk kennen we geen organisatie niveau of hiërarchie. Toch zal er veel geregeld en bepaald moeten worden. Daarvoor hebben we de kerkenraad.

De kerkenraad vormt het bestuur van de plaatselijke kerk met haar gemeente. De leden worden door en uit de gemeente gekozen. Enkele personen uit deze kerkenraad vormen het moderamen.

We kennen de volgende functies: