Koster

De koster is het visitekaartje van de kerk. Mensen die iets over de kerk willen weten,  schieten vaak als eerste de koster aan:  die is er altijd…

De koster verricht werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimten. De koster zorgt er voor dat de kerkzaal in gereedheid is gebracht voor het houden van diensten. Daarnaast zijn er schoonmaakwerkzaamheden, toezicht op het gebruik van alle ruimten, klein onderhoud en nog veel meer.

Contact met de koster: 0317-315156 of mail