Ds. Joke Quik voorgedragen als nieuwe predikant

De drie kerkenraden hebben unaniem de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen en zijn verheugd dat zij ds. Joke Quik-Verweij uit Brummen mogen voorstellen als nieuwe predikant. Samen met ds. Wouter Koelewijn zal zij het voorgangerschap binnen de Protestantse gemeente te Renkum-Heelsum vorm en inhoud gaan geven. Én samen met de gemeenteleden als het aan haar ligt. “Want alleen samen kunnen we gemeente zijn,” citeert zij Paulus(1 Korinthe 12 vers 12) in een brief waarin zij zich nader voorstelt aan onze gemeenten. De planning is dat ds. Quik start in februari 2021, nadat de gemeenteleden zijn gehoord en zij het beroep officieel heeft aanvaard.

De kerkenraden zijn dankbaar dat het beroepingswerk, dat in een periode van ruim 21 maanden uiterst zorgvuldig en in goede harmonie is verlopen, heeft geleid tot de voordracht van ds. Quik. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat ds. Quik de juiste predikant op de juiste plaats is en dat zij een waardevolle aanwinst zal zijn voor onze gemeenten.”

In plaats van een gemeentevergadering, waarin de verkiezing van de predikant plaatsvindt is, in deze tijd met beperkingen door het coronavirus, gekozen voor een schriftelijke stemming.

De vacature is formeel voor de Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk te Renkum en Heelsum, die beiden stemrecht hebben. Vanaf 1 januari 2021 vormen zij één gemeente samen met de Hervormde Gemeente Renkum. Wij geven alle gemeenteleden de gelegenheid hun stem uit te brengen. De stem van de Hervormde Gemeente Renkum is adviserend.

Ds. Quik is al een bekende in onze gemeenten. Zij is sinds 1 oktober 2019 werkzaam binnen onze gemeenten als ondersteuner in het pastoraat en het kringwerk en is voorgegaan in een een aantal (YouTube) kerkdiensten. 

Fusiebesluit

Fusie officieel per 1 januari 2021

Na vele jaren van gesprekken waarin wij als drie gemeenten nader tot elkaar zijn gekomen en steeds meer samen kerk werden, hebben de drie kerkenraden op 12 oktober jl. unaniem het voorgenomen besluit tot fusie genomen en is het besluit ter goedkeuring aan de classis gezonden. De drie moderamina zijn gemachtigd om te zorgen dat de daadwerkelijke fusie per 1 januari 2021 een feit is. Vanaf die datum gaan de huidige drie gemeenten op weg onder de naam Protestantse Gemeente te Renkum-Heelsum.

Eredienst online van 9 augustus 2020

De balk en de splinter

Aanvang: 9-8-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. De Koning uit Heteren

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Vandaag een voorbeeld van Jezus uit de Bergrede waarin hij oproept om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen.

Tekst(en): Matteüs 7: 1-5

Doopdienst 19 augustus 2020

Doopdienst zondag 19 juli 2020 om 14.00 uur

vanuit het ‘kerkje op de heuvel’ te Heelsum

Aanstaande zondag 19 juli 2020 vindt er om 14.00 uur een doopdienst plaats vanuit het ‘kerkje op de heuvel’ te Heelsum.

In deze dienst wordt Sofia Verburg gedoopt, dochter van Mirjam en Sander.

Voorganger is ds. W.J.J. Koelewijn en organist Jan-Simon Huijser.

Deze dienst is alleen toegankelijk voor genodigden i.v.m. de 1,5 meter samenleving.

De dienst is wel rechtstreeks te volgen via de kerkomroep. Dit kan via de luisterkastjes door ‘Hervormd Heelsum’ te selecteren of op uw computer: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10478.

Van deze dienst wordt ook een beeldregistratie gemaakt en deze komt in de loop van volgende week beschikbaar op het gebruikelijke YouTube-kanaal van de zondagdiensten en kunt u op de door u gebruikelijke wijze bekijken en luisteren.

Spaaractie handdoeken

Bij de Plus krijgt u op het ogenblik bij de boodschappen spaarzegels voor handdoeken. Gebruikt u ze niet, gooi ze niet weg. Plak ze op en lever ze bij mij in. Ik geeft ze aan de Voedselbank, dan kunnen hun klanten voor een leuk prijsje handdoeken kopen. Ik hoop dat u mee spaart. Kaarten kunnen bij ons in de brievenbus: Dorpsstraat 33, Renkum. De kaarten kunnen tot 6 mei ingeleverd worden.

Bij voorbaat dank.                                                                                                                                  Attie Goedhart

Dag van Nationaal Gebed

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus organiseren de Raad van Kerken en verschillende christelijke organisaties morgen een Dag van Nationaal Gebed. Scriba ds. René de Reuver zal om 9.00 uur het eerste gebedsblok openen. Volg alles via de livestream!

De Dag van Nationaal Gebed is een initiatief van De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is), de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media.”

Getijdengebed

Het programma van de dag zal worden opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed, dat van oudsher fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om ‘zonder ophouden te bidden’. Op woensdagochtend om 9.00 uur zal scriba ds. René de Reuver een eerste gebedsblok openen, vanuit de studio van de EO, waar presentatrice Marleen Stelling de dag presenteert. Om 12.00 en 15.00 uur wordt een nieuw gebedsblok ingeleid; om 19.00 uur is er ten slotte een afsluitend moment. U kunt gedurende de hele dag de livestream volgen op nationaalgebed.nl.

Kerkklokken

Van 19.00 tot 19.15 uur zullen woensdag , om mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.