Berichten

Poppentheater

Als gezamenlijke kerken hebben we 11 maart 15:00 een Poppentheater uitgenodigd. Over de locatie kun je lezen in het volgende Samenklanknummer. Carla Vis komt met haar gezelschap Poppenenmeer naar Renkum en Heelsum. De voorstelling heet ‘Het mysterie van de moestuin’. Het mysterie van het leven komt van de Here God. Dingen gaan vaak fout, maar bij God mogen we altijd opnieuw beginnen, zoals de natuur elk jaar weer opnieuw tot bloei komt.

Josefien is maar wát trots op haar tuin. Van opa heeft ze geleerd hoe ze goed voor haar tuin moet zorgen. Het is een wonder hoe uit zo iets kleins zoveel moois kan groeien. Dit probeert ze ook aan Fabian te leren, maar dat valt niet mee. Als Josefien een paar dagen weg is en Fabian op haar tuin past, gaat er van alles mis. Blijft er nog wat van haar tuin over? Een programma met muziek, belichting en geluidseffecten.

Poster_V2

Kerkbalans 2018

Geef voor je kerk!” 

Dat is het thema van de actie kerkbalans die deze weken loopt.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het centrum van ons dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek van vieren en rouwen, van rust zoeken of tot bezinning komen. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek van ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Onze kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en jullie welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

De vele vrijwilligers zijn op pad om bij u langs te gaan met een brief. Hier kan de gift voor dit jaar op ingevuld worden.  Geen lid? neem dan even contact met ons op.

Voor meer informatie klik hier 

Ook de jeugd heeft in het teken van kerkbalans een mooie fotowedstrijd gehad.

 

Foto wedstrijd

‘Maak een mooie foto en zet jou betekenis er op’.

Dat was de moeilijke opdracht voor de jeugd Hervormd Renkum. Je hoopt natuurlijk op een reactie want het is niet zo eenvoudig als je op jonge leeftijd gevraagd wordt om je gevoel over de Kerk en het geloof op één foto vast te leggen.

Maar de jeugd heeft ons aangenaam verrast met mooie inzendingen en het was helemaal niet makkelijk om eventjes een winnaar aan te wijzen.

De inzending van Karlijn Quist stak er net iets boven uit en is terechte winnaar van de fotowedstrijd 2018.

U zult haar inzending overigens tegen komen op de publicatieborden Kerkbalans 2018.

Vrijdag 12 januari jl. heeft Gert van de Weerd tijdens Rock Solid avond alle inzenders verrast met een bezoekje om een ieder te bedanken en natuurlijk ook de prijzen te overhandigen.

hieronder zijn alle inzendingen nog eens rustig te bekijken.

College van kerkrentmeesters

Basiscatechese

Basiscatechese

De basiscatechese is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5 t/m 8). Wil je meer ontdekken over God en jezelf en wil je samen meer leren over de bijbel en de kerk, wees er dan bij! Samen gaan we de basis van het geloof en de bijbel bespreken. Hierbij zal het gebed “Onze Vader” en de betekenis van het avondmaal centraal staan.

Wanneer: dinsdagmiddag 30-1, 6 en 13 februari, van 16:15 uur – 17:00 uur Waar: in Overweide (de zijzaal van de hervormde kerk van Renkum.) Contactpersoon: ds. Leendert Jan van Lingen, 06-38101701 of mail

 

Voor meer informatie over de verschillende soorten Catechese.

Herdertjestocht 2017

Vanavond is de herdertjestocht van 2017 geweest. Velen zijn in en om de kerk geweest en hebben het kerstverhaal gehoord.

De herout wees je de weg naar de Herberg. Even uitrusten met een warme chocolademelk. De wachter kwam je hier ophalen en bracht je bij Herodes. Hij wees je vervolgens de weg naar de herders. De herders wisten meer van het Kind dat geboren was en hielpen je verder op weg. Vervolgens kwam je aan bij Jozef en Maria. Hier was de stal met het kindje Jezus in de kribbe waar je naar op zoek was.

Na de stal nog even langs het engelenkoor dat in de kerk aan het zingen was. Hier kon je even opwarmen, genieten van het engelen koor en de verhalen nog even terug halen.

Hieronder enkele foto’s.

 

Herdertjestocht

Op zaterdag 16 december van 17:00 tot 20:00 zal de hertjestocht weer georganiseerd worden.

In en om de kerk zal het verhaal over het kindje Jezus vertelt worden. Er is een stal, er zijn herders en wijzen en nog veel meer. Leuk om te gaan voor jong en oud!

De Herdertjestocht sluit aan bij de lichtjesavond in het centrum van het dorp.

Winterwerk 2017/2018

KRINGEN 2017-2018

Ook het komende seizoen kun je je geloof weer verdiepen en versterken door op een gespreks- of bijbelkring te gaan. Er zijn verschillende kringen:

 

Parenting Children Course

parentingchildren

Afgelopen seizoen hebben we met een paar gemeenteleden de Parenting Children Course beproefd. Omdat we zo enthousiast zijn willen we deze komend jaar starten in Renkum/Heelsum. De data zijn de woensdagavonden (van 20:00 -22:00): 6/9, 27/9, 11/10, 1/11 en 22/11. We hebben al 8 deelnemers. Wil je ook meedoen, neem dan contact op met Mieke Stigter (mieke.fortuyn@gmail.com / 06-24570658)

 

Kring Ontmoeting     

Deze kring gaat dit jaar weer van start. Iedereen die samen na wil denken over de betekenis van het geloof voor je leven, is van harte welkom. Maandelijks komt deze kring bij elkaar. De eerste avond is op woensdag 6 sept. om 20:00 op de Gerrit Schutlaan 14 in Heelsum. Wil je ook meedoen of informeren, neem dan contact op met Henriët Pijpers: 0317-317567/ henriet.ps@outlook.com).

Bijbelkring Senioren

Maandelijks komt er o.l.v. ds. Wouter Koelewijn een bijbelkring bij elkaar op dinsdag van 14:30 -16:00 in gebouw Rehoboth te Heelsum. Contactpersoon is ds. Koelewijn. Van harte welkom!

Bijbelkring

Op 25 september hoopt er een kring te starten o.l.v. Anne van Laar. Deze kring begint met een maaltijd om 18.00 uur bij Sjanie Koelewijn. We bespreken dan welke bijbelgedeelten we de komende periode gaan bespreken. Van harte welkom! De volgende avonden zijn (om 20.00 uur) op 23 oktober en 20 november. Voor meer info: Anne van Laar. annenna.vanlaar@tele2.nl of 026-3333813

 

de-bijbel

Kring ’88

Kring ‘88 start weer op woensdag 20 september. We zijn een gesprekskring, soms volgen we een boekje, maar vaak raken we in gesprek naar aanleiding van een onderwerp uit het dagelijkse leven. Kortom:” Kerk, Geloof en Leven”. Wie eens een avond mee wil doen is hartelijk welkom. Meestal de derde woensdag van de maand. T: Hanna Kodde, 0317-315156

 

Handwerkkring

De handwerkochtend gaat weer beginnen! Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is Overweide open. Iedereen is welkom, hetzij voor een praatje en een bakje koffie, maar natuurlijk ook om weer te breien of te haken voor het goede doel: stichting De Samaritaan. De eerste morgen: donderdag 21 september. Welkom! T: Hanna Kodde, 0317-315156

 

Bijbelkring

Deze bijbelkring kent vooral wat jongere mensen (20-40 jaar). Avond en thema worden nog bepaald voor komend jaar. Interesse in het christelijk geloof? Geef je op bij Harm de Waard: hwaard@solcon.nl

 

Bazaar 2017

 

Het rad van avontuur op het kerkplein was, mede door de vele mooie prijzen die door plaatselijke winkeliers en particulieren beschikbaar werden gesteld, op beide dagen een groot succes. Het weer kón niet beter!

De ongeveer 100 vrijwilligers die afgelopen dagen en maanden aan de bazaar en boekenmarkt hebben meegewerkt, waren dan ook zeer opgetogen toen de penningmeester van de bazaar zaterdagavond het resultaat bekend maakte: € 22.238,- netto. De opbrengst van de bazaar wordt gebruikt voor het onderhoud van het kerkgebouw. Dit jaar zullen o.a. de drie glas-in-loodramen aan de voorzijde van de kerk onder handen worden genomen zodat de taferelen beter zichtbaar zullen worden.

Zaterdag vond ook de trekking plaats van de grote verloting. De lijst met winnende lotnummers is hieronder zichtbaar en hangt nu ook al bij de ingang van de kerk.

Arend vd Garde

2017_trekkingslijst

Hieronder staat een korte foto impressie van 2017.

 

 

Dankbaar kijken we terug op deze geslaagde bazaar van 2017.

De bazaar van 2018 zal worden gehouden op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei.  Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie.

bazaar_logo