Berichten

Dag van Nationaal Gebed

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus organiseren de Raad van Kerken en verschillende christelijke organisaties morgen een Dag van Nationaal Gebed. Scriba ds. René de Reuver zal om 9.00 uur het eerste gebedsblok openen. Volg alles via de livestream!

De Dag van Nationaal Gebed is een initiatief van De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is), de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media.”

Getijdengebed

Het programma van de dag zal worden opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed, dat van oudsher fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om ‘zonder ophouden te bidden’. Op woensdagochtend om 9.00 uur zal scriba ds. René de Reuver een eerste gebedsblok openen, vanuit de studio van de EO, waar presentatrice Marleen Stelling de dag presenteert. Om 12.00 en 15.00 uur wordt een nieuw gebedsblok ingeleid; om 19.00 uur is er ten slotte een afsluitend moment. U kunt gedurende de hele dag de livestream volgen op nationaalgebed.nl.

Kerkklokken

Van 19.00 tot 19.15 uur zullen woensdag , om mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Bazaar 2020

De jaarlijkse bazaar van de Hervormde gemeente van Renkum die gehouden zou worden op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei, gaat vanwege het coronavirus niet door. Het bestuur vindt het risico voor de medewerkers en het bezoekende publiek te groot. Nog afgezien van het feit of er van overheidswege wel toestemming voor gegeven zou worden.

Volgend jaar hopen wij de bazaar weer te organiseren en dan op 21 en 22 mei.

 

Kerstnachtdienst 24 december 2019

foto Neva Ensemble 2019

“Neva Ensemble” uit St. Petersburg in Kerstnachtdienst

In de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Renkum wordt dinsdag 24 december weer een Kerstnachtdienst gehouden, een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde en Hervormde kerken van Renkum en Heelsum. Voorganger is ds. Wouter Koelewijn en het thema van de dienst is: “Geef licht”. Medewerking zal worden verleend door het bekende “Neva Ensemble” uit St. Petersburg, o.l.v. Vladimir Matigulyn en Valery Heddes, piano. De samenzang wordt begeleid door Jan-Simon Huijser, orgel en Nico Stunnenberg en Bert van Ginkel, trombone.
De Kerstnachtdienst begint om 21.30 uur,  maar al vanaf 21.15 uur is er samenzang van kerstliederen. (In de twee andere protestantse kerken is deze avond geen dienst.)

Het “Neva Ensemble” is elk jaar in december en januari in Nederland voor concerten en medewerking aan kerkdiensten in het hele land. Ook enkele jaren geleden was dit Russische ensemble al eens in Renkum te gast. De vijf professionele zangers (sopraan, mezzosopraan, tenor, bariton en bas) en hun pianiste volgden opleidingen aan verscheidene conservatoria in Rusland. In de Kerstnachtdienst zal dit bijzondere ensemble een aantal bekende en traditionele kerstliederen laten klinken,  zoals Oh, come all ye faithful, Angels we have heard on high, Ave Maria, God bless us everyone en enkele traditionele Oekraïense kerstliederen.

 

Protestantse gemeenten zoeken een nieuwe predikant(e)

In Renkum en Heelsum zijn drie PKN gemeenten op weg naar een fusie, die in 2020 zijn beslag zal vinden. Het zijn de Hervormde Gemeente Renkum, Hervormde Gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum/Heelsum.In de laatste twee gemeenten is de predikantsplaats vacant en zijn we op zoek naar een predikant(e) met ervaring in één of meerdere gemeenten. De eerste prioriteit ligt bij de vorming van deze gemeente, waarbinnen diversiteit bestaat die gerespecteerd wordt en als elkaar verrijkend kan worden beleefd. Dit in nauwe samenwerking met de huidige predikant van de Hervormde gemeente Renkum. De tweede prioriteit is aandacht voor de midden- en jongere generatie. De derde prioriteit ligt bij het vormen van een gemeente die van betekenis is voor de wereld waarin we leven, gericht op geloofsontwikkeling door onderlinge contacten, voeling houdend en waar mogelijk samenwerkend met maatschappelijke organisaties.

Profielschetsen:

Profielschets_gemeente

Profielschets_predikant

Dodenherdenking

Op 4 mei is er om 19:00 uur een Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 7 te Renkum, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Renkum-Heelsum.
Voorganger is Ds. Wouter Koelewijn.
Medewerking aan de dienst verlenen Jan Simon Huijser, organist en het Heelsums Kerkkoor.
19.45 uur: Stille tocht naar het herdenkingsmonument aan de Europalaan te Renkum.

Bazaar 2019

Elk jaar organiseert onze gemeente een grote bazaar.

In 2019 zal dat op vrijdag 24 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 15.30 uur zijn.

Onze bazaar geniet regionale bekendheid door onder andere de enorme boekenmarkt, het Rad van Avontuur en de verkoop van curiosa en overheerlijke oliebollen.

Daarnaast wordt een groot deel van het terrein bij de kerk gebruikt voor de verkoop van zeer goed bruikbare spullen, ook wel bekend als rommelmarkt.

Om die spullen te kunnen verkopen, moeten we die wel hebben. Daarvoor vragen wij uw medewerking. We denken daarbij aan boeken, platen, CD’s, goedwerkende elektrische apparaten (geen oude TV’s en computers), sieraden, kleding, kleine meubels, serviesgoed, glaswerk, keukengerei, speelgoed, planten e.d. Voor grote meubelen is helaas geen plaats.

Dat alles kan worden ingeleverd op een aantal zaterdagen tussen 9.00 uur en 11.00 uur. De actuele data staan bij “Binnenkort” onder de Muurkrant.