Berichten

Eredienst online van 20 september 2020

Elia ontmoet God

Aanvang: 20-9-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Ciska Stark uit Lexmond

Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien. Mogelijk kiest ds. Stark een andere tekst als lezing in de kerk.Oppas voor de allerkleinsten.

Tekst(en): 1 Koningen 19:1-16 (Bijbel basics)

Eredienst online van 13 september 2020

Elia en de profeten van Baäl

Aanvang: 13-9-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.

Tekst(en): 1 Koningen 18:17-46 (Bijbel basics)

Materiaal voor de kinderen vind je op de website van Bijbel basics.

  • Oppas voor de allerkleinsten
  • Kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd
  • 1e collecte: Kerk in Actie/Werelddiaconaat ‘Hulp slachtoffers Beiroet’
  • 2e collecte: kerk en eredienst

Eredienst online van 6 september 2020

Elia en de weduwe uit Sarefat

Aanvang: 6-9-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben.

Tekst(en): 1 Koningen 17: 1-16 (Bijbel basics)

Eredienst online van 30 augustus 2020

Let op je woorden

Aanvang: 30-8-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Jan Waagmeester uit Nijmegen

Deze zondag is de tweede van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen. Vandaag lezen we een gedeelte uit de brief van Jakobus. Op deze zondag horen we hoe Jakobus zijn lezers oproept om goed op hun woorden te letten

Tekst(en): Jakobus 3:1-5 en 9-12

Eredienst online van 23 augustus 2020

De belangrijkste regel in de wet

Aanvang: 23-8-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Marjolein Cevaal-Erbrink uit Bilthoven

Deze zondag is de vierde en laatste van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Jezus laat zien waar het ten diepste om gaat bij de regels van God: God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf.

Tekst(en): Matteüs 22: 34-40

Eredienst online van 16 augustus 2020

Een voorbeeld van vergeven

Aanvang: 16-8-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. A. Boelhouwer uit Wageningen

Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Jezus geeft een voorbeeld waarin hij uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.

Tekst(en): Matteüs 18: 21-35

Eredienst online van 9 augustus 2020

De balk en de splinter

Aanvang: 9-8-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. De Koning uit Heteren

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Vandaag een voorbeeld van Jezus uit de Bergrede waarin hij oproept om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen.

Tekst(en): Matteüs 7: 1-5