Berichten

Eredienst online van 24 mei 2020

De Heer is mijn herder

Aanvang: 24-05-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij, Brummen

Deze zondag luisteren we naar Psalm 23 waarin God wordt vergeleken met een herder. De herder zorgt voor zijn schapen en geeft ze alles wat ze nodig hebben. Hij brengt zijn schapen naar groen gras en fris water. De herder beschermt zijn schapen, daarom hoeven ze niet bang te zijn als er gevaar is of als het donker is.

Tekst(en): Psalm 23

Eredienst online van 17 mei 2020

David en Abigaïl

Aanvang: 17-05-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag is de laatste zondag van een blok met vier verhalen over het leven van David. We horen het verhaal waarin David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. Met haar verstand dient ze de Heer. Zij is hier degene door wie God werkt.

Tekst(en): 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35

Eredienst online van 10 mei 2020

David en Goliath

Aanvang: 10-05-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Joke Quik-Verweij, Brummen

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag horen we het verhaal over David en Saul. Saul is jaloers op David en wil hem doden, maar Jonatan en Michal helpen David.

Tekst(en): 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18

Eredienst online van 3 mei 2020

David en Goliath

03-05-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: ds. Wouter Koelewijn

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag horen we het verhaal over David en de reus Goliath. De mensen zijn erg van hen onder de indruk. Maar ons verhaal laat zien dat kleinere mensen met de dingen waar zij goed in zijn, soms verder komen.

Eredienst online van 19 april 2020

De uitzending van de leerlingen

19-04-2020 om 10.00 uur 
Voorganger: ds. Wouter Koelewijn

Op deze zondag horen we het laatste verhaal van het 40-dagen-project. Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden. Vanuit het kerkje op de Heuvel in Heelsum

  • Lector: Enna van Laar
  • Kindermoment: Krijn van Zwieten 
  • Muziek: fam. van Deelen, zang en gitaar
  • Collecte: Manege zonder drempels

Spaaractie handdoeken

Bij de Plus krijgt u op het ogenblik bij de boodschappen spaarzegels voor handdoeken. Gebruikt u ze niet, gooi ze niet weg. Plak ze op en lever ze bij mij in. Ik geeft ze aan de Voedselbank, dan kunnen hun klanten voor een leuk prijsje handdoeken kopen. Ik hoop dat u mee spaart. Kaarten kunnen bij ons in de brievenbus: Dorpsstraat 33, Renkum. De kaarten kunnen tot 6 mei ingeleverd worden.

Bij voorbaat dank.                                                                                                                                  Attie Goedhart

Dag van Nationaal Gebed

Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus organiseren de Raad van Kerken en verschillende christelijke organisaties morgen een Dag van Nationaal Gebed. Scriba ds. René de Reuver zal om 9.00 uur het eerste gebedsblok openen. Volg alles via de livestream!

De Dag van Nationaal Gebed is een initiatief van De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is), de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media.”

Getijdengebed

Het programma van de dag zal worden opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed, dat van oudsher fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om ‘zonder ophouden te bidden’. Op woensdagochtend om 9.00 uur zal scriba ds. René de Reuver een eerste gebedsblok openen, vanuit de studio van de EO, waar presentatrice Marleen Stelling de dag presenteert. Om 12.00 en 15.00 uur wordt een nieuw gebedsblok ingeleid; om 19.00 uur is er ten slotte een afsluitend moment. U kunt gedurende de hele dag de livestream volgen op nationaalgebed.nl.

Kerkklokken

Van 19.00 tot 19.15 uur zullen woensdag , om mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Bazaar 2020

De jaarlijkse bazaar van de Hervormde gemeente van Renkum die gehouden zou worden op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei, gaat vanwege het coronavirus niet door. Het bestuur vindt het risico voor de medewerkers en het bezoekende publiek te groot. Nog afgezien van het feit of er van overheidswege wel toestemming voor gegeven zou worden.

Volgend jaar hopen wij de bazaar weer te organiseren en dan op 21 en 22 mei.