Wanneer mensen gaan trouwen zal er een mooi feest georganiseerd worden. Familie en vrienden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er zijn goede redenen om het huwelijk ook in de kerk te laten inzegenen.

Trouwen in de kerk!

Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast vanzelfsprekend doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben om niet alleen in het gemeentehuis maar ook in de kerk te trouwen.

In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in het leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Vanaf dat moment zul je gesterkt verder gaan in het leven met God aan jullie zij. In Prediker wordt het voorbeeld gebruikt van een drievoudig snoer.

En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.

Prediker 4 vers 12

 

Voor wie?

In onze kerk kunnen zowel leden als niet leden trouwen. Wanneer je hier over aan het nadenken bent nodigen we je uit om eens te komen praten.

Contact