Nieuw leven is een geschenk van God. Wanneer dit nieuwe leven gekomen is mogen we ons kind ook weer bij God brengen

Teken van Gods liefde!

Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw – nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.

Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Een kind laten dopen?

Dopen gebeurt tijdens een kerkdienst op de zondag. De dopeling treedt namelijk toe tot de gemeenschap van christenen. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Voorafgaand aan deze speciale dienst hebben de ouders enkele ontmoetingen met de predikant.

Contact