Levensfasen

In het leven zijn er een paar hele speciale momenten: De geboorte van nieuw leven, samen met een partner verder gaan in het leven en het levenseinde.

Op deze kruispunten van het leven wil God aanwezig zijn. Voor de kerk zijn dit: Een kind laten dopen, Trouwen in de kerk, Een dierbare begraven.

Kruispunten van het leven

Als je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Juist op de belangrijke kruispunten van het leven wil de kerk er zijn. Niet alleen voor de actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden, én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van dankbaarheid en troost.

Rouwen

Wanneer het leven hier op aarde ten einde is gekomen rouwen we om onze dierbare die heengegaan is. De kerk is er ook in deze dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de overledene wordt herdacht.

Troost

(meer…)

Dopen

Nieuw leven is een geschenk van God. Wanneer dit nieuwe leven gekomen is mogen we ons kind ook weer bij God brengen

Teken van Gods liefde!

(meer…)

Trouwen

Wanneer mensen gaan trouwen zal er een mooi feest georganiseerd worden. Familie en vrienden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er zijn goede redenen om het huwelijk ook in de kerk te laten inzegenen.

Trouwen in de kerk!

(meer…)