Oppas / Kinderdienst

Oppas

Tijdens de kerkdienst op zondag is er voor de aller kleinsten een oppas.

 

Kindernevendiensten

In elke dienst is er een moment waarop er aandacht is voor de kinderen in de leeftijd van de nevendienst. Er wordt direct na het gebed om de verlichting door de Heilige Geest een kinderlied gezongen. Vervolgens heeft de voorganger een kort gesprek met de kinderen, die daarvoor in de eerste bank gaan zitten. Dit gesprek gaat in de regel over het Bijbelgedeelte dat in de nevendienst centraal staat. Bijkomend voordeel is dat door dit gesprekje alle gemeenteleden en vooral ook de ouders van de kinderen op de hoogte zijn van het thema van de nevendienst.

Elke week is er een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Een keer per twee weken is er een nevendienst voor jongeren van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De kinderen komen na het antwoordlied op de preek terug in de kerk.