Liturgie

Wat doen we in de kerk?

In de kerk prijzen we God in onze liederen en gebeden. We luisteren naar de uitleg van de Bijbel. We bidden en collecteren voor mensen die het slechter hebben getroffen dan wij. De kerkdienst is er dus voor God, voor onszelf en voor mensen buiten de kerk.