Kaarsen

 

De Paaskaars

 

Voor het tweede jaar zijn identieke kaarsen voor de drie gebouwen van onze drie gemeentes door een groepje gemeenteleden versierd.

U ziet een kruisvorm bestaande uit twee snoeren, die gevormd zijn door drie in elkaar gedraaide lossen touwen. Het drievoudig snoer is gebaseerd op de tekst uit Prediker 4, vers 12: een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. De losse touwen zijn verschillend van kleur en dat symboliseert de verschillende geloofsbeleving van de mensen. Maar zoeken wij verbinding met elkaar en met God, dan zijn wij des te sterker.

Met het verticale snoer zoeken we contact met God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest. Met de Bijbel als basis.

Met het horizontale snoer geven we gestalte aan ons geloof in God door de dienst en de liefde aan onze naasten.

De hemelsblauwe alpha en de omega geven aan dat God vanaf het begin tot het eind bij ons leven betrokken is.

De gouden sterren komen voort uit Jesaja 60: Sta op en schitter.

De groene band met jaartal symboliseert de vruchtbare aarde waarop wij leven.

Tenslotte staat boven dit alles een regenboog. Zoals de regenboog de aarde omspant, zo omspant God de wereld met zijn eindeloze liefde en ontferming.

De Gedachteniskaars

Als er iemand uit onze Hervormde gemeente overleden is, wordt bij de afkondiging daarvan de gedachteniskaars aangestoken met het vuur van de Paaskaars. Wij gedenken onze overledenen in het licht van Jezus Christus, onze opgestane Heer.

De gemeente gaat staan.

De voorganger vertelt dan kort iets over het leven van de gestorvene en na een korte stilte zingt de gemeente een lied dat meestal in overleg met de familie is gekozen.