Kaarsen

 

De Paaskaars

 

Aan het eind van de dienst op Goede Vrijdag hebben we de vorige Paaskaars gedoofd en tijdens de dienst op Stille Zaterdag zijn de nieuwe Paaskaarsen aangestoken en binnengebracht.

Voor het eerst zijn dat identieke kaarsen voor de drie gebouwen van onze drie gemeentes. Een groepje vertegenwoordigers van de drie deelgemeentes hebben de versieringen bedacht en aangebracht. Heel bijzonder is dat we de kaars van verschillende kanten moeten bekijken. Op die manier staan we als het ware rondom het licht van Christus.

De hoofdgedachte is: “Als drie kerken staan we samen in en bij de bron.”

Drie gestileerde personen staan in het blauw van het levende water van Gods oneindige trouw en liefde. Die bron maakt dat wij elkaar omarmen.

We zijn verschillend van kleur en in die kleuren vinden we de warmte (oranje), liefde en belijdenis (rood) en hoop en toekomst (groen) terug.

De lijnen in de kleur van waardigheid en Goddelijkheid geven de randen van een kruis aan. In het midden van het kruis zien we het chi-ro teken. Daarmee wordt het woord Christus aangeduid. Links daarvan staat de alfa en rechts de omega. Dat zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Daarmee geven we aan dat Christus ons leven beheerst van het begin tot het einde.

Tenslotte weten we boven ons altijd de aanwezigheid van de duif, symbool van Gods Vrede én de Heilige Geest.

 

De Gedachteniskaars

Als er iemand uit onze Hervormde gemeente overleden is, wordt bij de afkondiging daarvan de gedachteniskaars aangestoken met het vuur van de Paaskaars. Wij gedenken onze overledenen in het licht van Jezus Christus, onze opgestane Heer.

De gemeente gaat staan.

De voorganger vertelt dan kort iets over het leven van de gestorvene en na een korte stilte zingt de gemeente een lied dat meestal in overleg met de familie is gekozen.