Kaarsen

 

De Paaskaars

Op Eerste Paasdag 2018 is de nieuwe paaskaars aangestoken.

 

Een vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.

De α(alfa) en de Ω(omega) zijn de Griekse letters voor de a en de dubbele o. Dat zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet. Daarmee geven we aan dat Christus ons leven beheerst van het begin tot het einde.

Er gebeurt zo veel om ons heen, dat we misschien geneigd zijn om de hoop te verliezen. Maar juist met Pasen mogen we elkaar eraan herinneren dat de dood niet het einde is.

 

De Gedachteniskaars

Als er iemand uit onze Hervormde gemeente overleden is, wordt bij de afkondiging daarvan de gedachteniskaars aangestoken met het vuur van de Paaskaars. Wij gedenken onze overledenen in het licht van Jezus Christus, onze opgestane Heer.

De gemeente gaat staan.

De voorganger vertelt dan kort iets over het leven van de gestorvene en na een korte stilte zingt de gemeente een lied dat meestal in overleg met de familie is gekozen.