Viering Heilig avondmaal

In de kerk vieren we met enige regelmaatavondmaalsbekers het Avondmaal.

Bij ons is dat 5 keer per jaar. We noemen deze maaltijd ‘heilig’. Want we geloven, dat onze opgestane Heer hier ook bij aanwezig is. Het avondmaal is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

 

Waarom vieren we avondmaal?

downloadIn de nacht waarin Hij werd overgeleverd aan de soldaten, at Jezus nog met zijn discipelen. Hij dankte God voor het brood, brak het en deelde het uit. Hij zei: “Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Als Ik er straks niet meer ben, moeten jullie hetzelfde doen en daarbij aan Mij denken.”

Na de maaltijd nam Hij de beker en zei:
”Deze beker is het teken van het nieuwe verbond dat Ik door Mijn bloed met jullie heb gesloten. Denk daar steeds aan als jullie uit de beker drinken. Want door het brood te eten en de wijn te drinken, vestigen jullie de aandacht op Mijn dood, tot het moment dat Ik weer op aarde zal komen.”

 

Wanneer mogen wij het Avondmaal vieren?

Voordat we aan het Avondmaal gaan, moeten we onszelf  eerst afvragen of dat wel kan.

Wij mogen het Avondmaal vieren als wij onze zonden voor Gods aangezicht leggen en tegen God zeggen  dat we daar spijt van hebben.Wij mogen het Avondmaal vieren als wij geloven dat God onze zonden zal vergeven, omdat Jezus voor onze zonden gekruisigd is. En als we geloven dat Hij eens weer op aarde zal komen. Wij mogen het Avondmaal vieren als wij beloven dat we er alles aan zullen doen om in vrede met onze naaste te leven.

 

Gods genade.

Aan iedereen die zich zo op het Avondmaal heeft voorbereid, schenkt God genade. En God zal hen als waardige deelnemers van het Avondmaal beschouwen.

Wij moeten ons steeds realiseren dat het niet onze eigen verdienste is dat God ons genade schenkt, maar dat wij dat alleen te danken hebben aan onze Heer Jezus Christus. Hij is door zijn Vader niet naar de aarde gezonden om de mensen te veroordelen, maar om hen te behouden. Hij moest de lijdensweg gaan opdat God met ons een nieuw verbond kon sluiten. Jezus heeft dat met Zijn kruisdood volbracht. En dat offer is voor ons de enige hoop op Gods koninkrijk, dat gestalte zal krijgen met de wederkomst van Jezus.