Activiteiten

Binnen de kerk gebeurt er veel. Op de zondag komen we samen in een kerkdienst. In de rest van de week zijn er vele samenkomsten in kleinere groepen. Deze komen samen rondom een speciaal thema. Dit kan o.a. zijn om elkaar te ontmoeten, kennis te verdiepen of samen de handen uit de mouwen te steken.

De kerk is de grootste vrijwilligers organisatie van Nederland.

Jeugd & Jongeren

“Laat de kinderen tot mij komen”

Deze uitspraak heeft Jezus Christus zelf gedaan. Vanuit de kerk willen we dan ook bijdragen aan een christelijke opvoeding. Dit in zowel kennis als ontmoeten. Tijdens de zondagse vieringen is er voor alle leeftijden een geschikte invulling. Voor de aller jongste is er oppas en voor de kinderen van de basisschool is er een nevendienst. Ook de oudere jeugd zal zo veel mogelijk betrokken worden bij de viering.

Naast de zondagse vieringen zijn er enkele bijeenkomsten door de week. (meer…)

Zending & Evangelisatie

Als gemeente staan we niet alleen in de wereld. We weten ons verbonden met de wereldwijde kerk. Vanuit deze visie willen we niet een naar binnen gekeerde gemeente zijn, maar juist een gemeente die naar buiten treed. De dorpen mogen ons zien en weten wat ons drijft.

Binnen onze gemeente hebben we contacten met gemeenten in het buitenland en zijn er twee commissies die zich actief bezig houden met zending en evangelisatie.

Vanuit onze kerk is de familie Anthonissen uitgezonden via kerk in actie naar Israël. Ze zijn te volgen via hun blog

 

Marleen Anthonissen-van der Louw – Pastoraal werker, uitgezonden naar Israël

In 2013 werden Ilja en Marleen Anthonissen-van der Louw door Kerk in Actie uitgezonden naar Jeruzalem. Begin 2014 gingen ze er met hun kinderen Marieke en Niels wonen. Het was hun taak verbinding te leggen tussen Nederlandse en lokale christenen. Tot onze ontsteltenis en groot verdriet werd Ilja op 21 oktober 2017 plotseling weggenomen. Ilja was onderwijsadviseur bij het Bethlehem Bible College. Dat werk is nu gestopt.

Marleen is met de kinderen terug in Jeruzalem. Zij zet daar haar werk voort als pastoraal werker bij de Lutherse Redeemer Church, voor de Nederlandse gemeenschap in en om Jeruzalem, en geeft voorlichting aan Nederlandse bezoekers.

 

 

Bazaar

Elk jaar organiseert de Hervormde gemeente Renkum een grote bazaar.

De bazaar geniet regionale bekendheid door onder andere de enorme boekenmarkt, het Rad van Avontuur, de verkoop van curiosa en overheerlijke oliebollen.Daarnaast wordt een groot deel van het terrein bij de kerk gebruikt voor de verkoop vanzeer goed bruikbare spullen, ook wel bekend als rommelmarkt.

Wanneer: in 2020 vrijdag 15 mei van 19:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 16 mei van 10:00 uur tot 15:30 uur Waar: in en rondom de kerk  (meer…)

Kerkdiensten

De zondagse diensten worden gehouden om 10.00 uur. Behalve op zondag komt de gemeente ook samen in de Kerstnacht, op 1e Kerstdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Oudejaarsavond.

Op Hemelvaartsdag en Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid zijn er gezamenlijke diensten met de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel en de Gereformeerde Kerk van Renkum-Heelsum. De locatie wisselt per keer.

Kerkdienst gemist

Tijdens de zondagse kerkdienst wordt er een opname gemaakt. Hierdoor kunnen zowel belangstellende als eigen gemeente leden die niet bij de dienst aanwezig konden zijn de dienst alsnog beluisteren.

Hieronder staan de laatste uitzendingen.

Bijzondere diensten

Er zijn diensten met een speciaal karakter. Dit kan zijn dat de dienst speciaal gericht is op jongeren of dat er een speciaal thema is.

Het blijft wel een dienst met de standaard liturgie.

Deze bijzondere diensten zijn te vinden ín de aansluitende pagina’s

Levensfasen

In het leven zijn er een paar hele speciale momenten: De geboorte van nieuw leven, samen met een partner verder gaan in het leven en het levenseinde.

Op deze kruispunten van het leven wil God aanwezig zijn. Voor de kerk zijn dit: Een kind laten dopen, Trouwen in de kerk, Een dierbare begraven.

Kruispunten van het leven

(meer…)

Kringen

 

Kringen

Binnen de kerken van Renkum en Heelsum zijn diverse kringen. Deze kringen zijn groepen mensen die samenkomen rondom een thema of levensfase. We vinden het belangrijk om niet alleen op de zondagen samen te komen in een viering, maar ook in een kleinere groep persoonlijk de verdieping op te zoeken. Dit kan b.v. een verdieping zijn in persoonlijk geloof of kennis. Deze samenkomsten zijn open voor iedereen. Iedereen is dus welkom om zich aan te sluiten bij een van de kringen of gewoon een keer langs te komen om te proeven aan de sfeer.

Hieronder zullen de diverse kringen benoemd (meer…)

Voedselbank

NL Doet

Stamppotmiddag

Seniorenreisje

Stichting Kruispunt Arnhem

Het Kruispunt

Al sinds 2004 neemt een groep vrijwilligers van de drie protestantse kerken in Renkum-Heelsum deel aan het project in Arnhem, waarbij men kookt voor dak- en thuislozen. Drie of vier keer per jaar is een vrijwilliger aan de beurt. Op de andere dagen wordt er gekookt door vrijwilligers van andere kerken van Arnhem en omgeving. Het is goed en leerzaam om op deze manier iets van een deel van onze samenleving te leren kennen.

Handwerkgroep